Przejdź do treści

ORGANY STATUTOWE TOWARZYSTWA

Zarząd Towarzystwa

PREZES

Bożena Małek

WICEPREZES

Ewa Bieleń

SKARBNIK

Anna Ćwian

Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCA

Ewelina Ledwoń-Jędryka

CZŁONEK KOMISJI

Joanna Wróblewska