Przejdź do treści

Warsztaty edukacyjne z robotyki i programowania

  Zapraszamy na Warsztaty edukacyjne z robotyki i programowania, które odbędą się od 19 do 23 sierpnia 2024 r. w Szkole Podstawowej Nr 5 w Lubinie. Warsztaty są bezpłatne, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
  Warsztaty realizowane będą w dwóch grupach młodzieży z klas 7 i 8 szkół podstawowych Lubina oraz dwóch grupach młodzieży z klas 1 i 2 szkół średnich Lubina. Każda grupa liczyć będzie 10 uczestników.
  Każda grupa będzie uczestniczyła w zajęciach 3 godziny dziennie od 19 do 23 sierpnia 2024 r. Młodzież ze szkół podstawowych – w godz. 9:00-12:00, młodzież ze szkół średnich w godz. 12:15-15:15.
  Zajęcia pozwalające na budowanie konstrukcji o różnym stopniu zaawansowania i programowania ich w celu wykonywania określonych czynności.
  Chętni w poszczególnych grupach zgłaszają swój udział składając kartę zgłoszenia na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu warsztatów do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lubinie, ul. Kilińskiego 12, 59-300 Lubin.
  W zgłoszeniu należy podać koniecznie numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.
  Zgłoszenie musi zawierać rekomendację wychowawcy klasy.
  Warunkiem udziału małoletniego uczestnika w warsztatach jest wyrażenie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika na udział w warsztatach. Zgoda ta wyrażana jest poprzez wypełnienie oświadczeń, zawartych w zgłoszeniu.