Przejdź do treści

Dołącz do nas

Jeżeli chcesz dołączyć do zacnego grona członków Towarzystwa Oświata Lubin musisz:

    • być osobą pełnoletnią,
    • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i nie być pozbawionym praw publicznych,
    • utożsamiać się  bezpośrednio lub pośrednio z celami Towarzystwa,
    • wypełnić deklarację członkowską,
    • uzyskać rekomendację jednego z aktualnych członków zwyczajnych. 
Deklarację pobierz z linku poniżej, a po jej wypełnieniu i uzyskaniu rekomendacji dostarcz ją do siedziby Towarzystwa (w Szkole Podsatwowej Nr 5 w Lubinie) lub do jednego z członków Zarządu Towarzystwa. Deklarcję można dostarczyć również do kierownika biura Towarzystwa.

Składki członkowskie

W roku 2024 roczna podstawowa składka członkowska wynosi 120 zł.

Składkę członkowską można opłacić jednorazowo do 20 stycznia 2024 roku lub miesięcznie po 10 zł do 20 dnia każdego miesiąca.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy: 16 1870 1045 2083 1079 8997 0001.