Przejdź do treści

Arek

Warsztaty edukacyjne z robotyki i programowania

Zapraszamy na Warsztaty edukacyjne z robotyki i programowania, które odbędą się od 19 do 23 sierpnia 2024 r. w Szkole Podstawowej Nr 5 w Lubinie. Warsztaty są bezpłatne, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Warsztaty realizowane będą w dwóch grupach młodzieży z klas 7 i 8 szkół podstawowych Lubina oraz dwóch grupach młodzieży z klas 1 i 2 szkół średnich Lubina. Każda grupa liczyć będzie 10 uczestników.

Konkurs „Lubin dziś – kartka pocztowa”.

W dniu 6 marca 2024 jury konkursu Lubin dziś – kartka pocztowa w składzie: Anna Wiśniewska – Dyrektor CDT w Lubinie, Beata Łuczak – nauczyciel plastyki, Marta Komarnicka – nauczyciel plastyki i Bożena Małek – Prezes Towarzystwa Oświata Lubin przyznało 15 nagród w trzech kategoriach wiekowych oraz zadecydowało o zaprezentowaniu 40 prac ( w tym prace nagrodzone) na wystawie w Centrum Kultury ,,Muza”.